Tonyrefail Leisure Centre, Tonyrefail Video February 20, 2022, 7:00am

Videos by Tonyrefail Leisure Centre in Tonyrefail. Part of Rhondda Cynon Taf Council’s inclusive Leisure for Life membership. Rhan o aelodaeth gynh

freeze

Mae ein prisiau aelodaeth wedi'u RHEWI tan 2023. Holwch am ein haelodaeth saith diwrnod newydd sbon. Am £12 yn unig, bydd mynediad diderfyn i gampfeydd, pyllau nofio, dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon dan do yn rhan o'ch aelodaeth fisol
https://orlo.uk/qoXai

Other Tonyrefail Leisure Centre videos

gym
Ydych chi awydd sesiwn campfa, dosbarth ffitrwydd neu nofio AM DDIM yng Nghanolfan Hamdden Tonyrefail? Mae modd i'r rhai...

gym
How do you fancy a gym session, fitness class or swim at Tonyrefail Leisure Centre for FREE? Non members can enjoy their...

pilates
Mae Pilates yn ffordd wych o gryfhau'r corff. Ymunwch â'n dosbarthiadau yng Nghanolfan Hamdden Tonyrefail rhwng 7pm a 8p...

pilates
Pilates is a great way to strengthen and tone your body. Join us for classes in Tonyrefail Leisure Centre from 7pm 8pm o...

spin
Awydd 'Spin' am ddim? Ymunwch â'n dosbarthiadau rhwng 5pm a 5.45pm ar ddydd Mawrth, neu rhwng 9.30am a 10.15am ar ddydd ...

spin
Fancy trying Spin at Tonyrefail Leisure Centre for free? Join us for classes 5pm to 5.45pm on Tuesdays or 9.30am to 10....

ioga
Awydd rhoi cynnig ar ioga? Ymunwch â'n sesiynau ni yng Nghanolfan Hamdden Tonyrefail:9.00am - 9.45am bob bore Llun6.15pm...

yoga
Fancy trying relaxing yoga? Join us at Tonyrefail Leisure Centre for sessions:9am-9.45am Mondays6.15pm-7pm Wednesdays10....

gym
Ydych chi awydd sesiwn campfa, dosbarth ffitrwydd neu nofio AM DDIM yng Nghanolfan Hamdden Tonyrefail? Mae modd i'r rhai...

gym
How do you fancy a gym session, fitness class or swim at Tonyrefail Leisure Centre for FREE? Non members can enjoy their...

freeze
Mae ein prisiau aelodaeth wedi'u RHEWI tan 2023. Holwch am ein haelodaeth saith diwrnod newydd sbon. Am £12 yn unig, byd...

freeze
Our membership prices are FROZEN until 2023. Ask about our brand new Seven Day membership – all the unlimited access to ...

freeze
Mae ein prisiau aelodaeth wedi'u RHEWI tan 2023. Holwch am ein haelodaeth saith diwrnod newydd sbon. Am £12 yn unig, byd...

freeze
Our membership prices are FROZEN until 2023. Ask about our brand new Seven Day membership – all the unlimited access to ...

freeze
Mae ein prisiau aelodaeth wedi'u RHEWI tan 2023. Holwch am ein haelodaeth saith diwrnod newydd sbon. Am £12 yn unig, byd...

freeze
Our membership prices are FROZEN until 2023. Ask about our brand new Seven Day membership – all the unlimited access to ...

freeze
Mae ein prisiau aelodaeth wedi'u RHEWI tan 2023. Holwch am ein haelodaeth saith diwrnod newydd sbon. Am £12 yn unig, byd...

freeze
Our membership prices are FROZEN until 2023. Ask about our brand new Seven Day membership – all the unlimited access to ...

freeze
Mae ein prisiau aelodaeth wedi'u RHEWI tan 2023. Holwch am ein haelodaeth saith diwrnod newydd sbon. Am £12 yn unig, byd...

freeze
Our membership prices are FROZEN until 2023. Ask about our brand new Seven Day membership – all the unlimited access to ...

freeze
Mae ein prisiau aelodaeth wedi'u RHEWI tan 2023. Holwch am ein haelodaeth saith diwrnod newydd sbon. Am £12 yn unig, byd...

freeze
Our membership prices are FROZEN until 2023. Ask about our brand new Seven Day membership – all the unlimited access to ...

freeze
Mae ein prisiau aelodaeth wedi'u RHEWI tan 2023. Holwch am ein haelodaeth saith diwrnod newydd sbon. Am £12 yn unig, byd...

freeze
Our membership prices are FROZEN until 2023. Ask about our brand new Seven Day membership – all the unlimited access to ...

Today’s Welsh Government announcement means it is safe to enjoy a socially-distanced swim, fitness class or gym session....

Relax with Vicki's Pilates
🧘🏼‍♀️ Join Vicki in her FREE 30 minute Pilates class only on the Leisure for Life APP.Download from the app store now!#p...

Craig & Ethan
Join Craig & Ethan with their easy ‘at home’ workout !Download the Leisure for Life APP for daily fitness videos !#leisu...

Santa on Tour 2019
A festive grotto, Santa’s sleigh and the chance of snow are the last things you would expect at your local leisure centr...

#DiwrnodShwmaeRhCT #hamddenamoes #ShwmaeDayRCT #leisureforlife
#DiwrnodShwmaeRhCT #hamddenamoes#ShwmaeDayRCT #leisureforlife

Ynys Boot Camp!
Get ready for - BOOT CAMP in the park!!! 💪This BRAND NEW fitness class from Leisure for Life and Sports RCT will see you...