CLB Karate Việt Nhật - Saitama, Niiza-shi, Saitama Videos

Videos by CLB Karate Việt Nhật - Saitama in Niiza-shi.

Ai bảo tập Võ khô khan vậy.🤔

Other CLB Karate Việt Nhật - Saitama videos

Ai bảo tập Võ khô khan vậy.🤔

Tuyển sinh liên tục hàng tháng , hàng tuần lịch tập thoải mái không gò bó về thời gian,đặc biệt không mất học phí - ko p...