Sunny Fitness, Yoga & Pool, Vinh Yen Videos

Videos by Sunny Fitness, Yoga & Pool in Vinh Yen. SUNNY FITNESS & YOGA CENTER là Trung tâm tập gym/rèn luyện thể chất đạt tiêu chuẩn

🎄𝑻𝒖𝒏𝒈 𝒂̉𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 – “𝒛𝒊𝒏𝒉” 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏

🎄𝑻𝒖𝒏𝒈 𝒂̉𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 – “𝒛𝒊𝒏𝒉” 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏
Hoà cùng không khí đón Giáng sinh và Chào năm mới, Sunny Fitness Yoga & Pool tặng những món quà giá trị tới quý vị. Bằng cách tham gia minigame cùng chúng tôi:
🔔𝚃𝙷Ờ𝙸 𝙶𝙸𝙰𝙽 𝙳𝙸Ễ𝙽 𝚁𝙰:
- Thời gian tham gia dự thi: từ 06/12 - 24/12/2022
- Thời gian công bố kết quả: ngày 26/12/2022
🔔𝙶𝙸Ả𝙸 𝚃𝙷ƯỞ𝙽𝙶:
_𝟎𝟏 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ + 𝟓 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐬 𝐏𝐓 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐧𝐲 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬
_𝟎𝟏 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐧𝐡𝐢̀: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝟑 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ + 𝟓 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐬 𝐏𝐓 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐧𝐲𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬
_𝟎𝟏 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐛𝐚: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝟑 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐧𝐲 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬
_𝟎𝟐 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐚̂́𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝟏 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐧𝐲 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬
BẠN CÒN CHẦN CHỜ GÌ MÀ KHÔNG CHỌN NGAY CHO MÌNH MỘT BỨC HÌNH ĐẸP NHẤT VÀ “ZINH” NGAY PHẦN THƯỞNG GIÁ TRỊ NHẤT?
________________________________
🔔𝚃𝙷Ể 𝙻Ệ:
B1: Like Page Sunny Fitness & Yoga - Thị trấn Thổ Tang
B2: Quý vị gửi bài dự thi gồm: 01 tấm Ảnh tập luyện tại Sunny Fitness, kèm nội dung cảm nhận của mình khi tập luyện tại Sunny; qua zalo Hotline: 0915.419.888
B3: BTC sẽ đăng tải bài dự thi lên Fanpage và bài viết nào đạt điểm cao nhất s

Other Sunny Fitness, Yoga & Pool videos

🎄𝑻𝒖𝒏𝒈 𝒂̉𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 – “𝒛𝒊𝒏𝒉” 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏
🎄𝑻𝒖𝒏𝒈 𝒂̉𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 – “𝒛𝒊𝒏𝒉” 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏 Hoà cùng không khí đón Giáng sinh và Chào năm mới, Sunny Fitness Yoga ...

HIGHLIGHT - Happy 1st birthday
NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP NHẤT CỦA QUÝ VỊ TRONG SỰ KIỆN NGÀY 26/11 ĐÃ ĐƯỢC SUNNY LƯU LẠI TẠI ALBUM RECAP (link) 😉HTTPS://WWW.FA...

❤️ THƯ CẢM ƠN | HẬU SỰ KIỆN SINH NHẬT SUNNY FITNESS YOGA & POOL TRÒN 01 TUỔI ❤️ ----------Tối 26/11/2022 sự kiện Mừng si...

[𝟏 𝐃𝐀𝐘 𝐋𝐄𝐅𝐓] - BIRTHDAY PARTY
[𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓𝐃𝐎𝐖𝐍 𝟏 𝐃𝐀𝐘 𝐋𝐄𝐅𝐓] "MỪNG SINH NHẬT SUNNY FITNESS, YOGA & POOL TRÒN 1 TUỔI"Mọi người đã nhận thư mơi và sẵn sàng tham...

𝐁𝐞̂̉ 𝐛𝐨̛𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐢 đ𝐚̂́𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩
𝐒𝐔𝐍𝐍𝐘 𝐏𝐎𝐎𝐋 - 𝐁𝐞̂̉ 𝐛𝐨̛𝐢 𝐛𝐨̂́𝐧 𝐦𝐮̀𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐢 đ𝐚̂́𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩Cập nhật tình hình c...

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧'𝐬 𝐃𝐚𝐲! 𝐖𝐢𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮 𝐚 𝐝𝐚𝐲 𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥 𝐚𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞!Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Sunny Fitness, ...

Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐠𝐲𝐦?
💪🏋️‍♀️ Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐠𝐲𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐒𝐔𝐍𝐍𝐘 𝐂𝐇𝐀𝐋𝐋𝐄𝐍𝐆𝐄𝐒 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 Tập gym mang đến cho chúng ta nhiều lợi ích...

𝐔𝐍𝐋𝐎𝐂𝐊 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 🔐𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢, hãy luyện tập chăm chỉ ngay từ ngày đầu tuần để nâng cao sức mạnh thể chất, thúc đ...

𝐁𝐄̂̉ 𝐁𝐎̛𝐈 𝐇𝐎𝐀̀𝐍 𝐓𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐁𝐀̉𝐎 𝐓𝐑𝐈̀ 𝐕𝐀̀ 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐔̛́𝐂 𝐓𝐑𝐎̛̉ 𝐋𝐀̣𝐈 🏊‍♀️ 𝐓𝐔̛̀ 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐌𝐀𝐈 - 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝟐 - 𝟏𝟐/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐 bể bơi bốn mù...

🇻🇳𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐢̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝟕𝟕 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦🇻🇳Ngày 02/09/1945 đã ghi vào trang sử vàng của dân tộc m...

𝐌𝐎𝐎𝐍 𝐘𝐎𝐆𝐀 Yoga chào mặt trăng (moon yoga) hay Moon Salutations có tên tiếng Phạn là Chandra Namasakar. Đây là mỗi chuỗi ...

Tặng thẻ tập cao cấp - Dành riêng cho cư dân Thổ Tang
🔴 Quà tặng siêu HOT tại THỔ TANG👉 Tặng 30 thẻ tập chuẩn 5 sao3 ngày trải nghiệm #miễn_phí tất cả các dịch vụ sau:✔️ Bể b...

Đột nhập Sunny - Khám phá lớp Yoga Gậy đầy thú vị
🏵️ Yoga Stick còn được biết đến là thể loại Yoga độc đáo đang thu hút được sự quan tâm của nhiều học viên hiện nay. Đây ...

GIẢI BƠI học sinh Tiểu học - Trung học cơ sở Huyện Vĩnh Tường năm học 2021 -2022.

+ Quỳnh Quỳn và 71 người đã đăng ký thành công
🔴 TẶNG 99 THẺ TẬP ZUMBA - 3 NGÀY HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ🔵 #inbox ngay TÊN + SĐT để nhận thẻ tập và lịch tâp của chúng tôi.📌 C...

BỂ BƠI NƯỚC NÓNG LỚN NHẤT TẠI THỊ TRẤN THỔ TANG
🌈 BỂ BƠI NƯỚC NÓNG LỚN NHẤT TẠI THỊ TRẤN THỔ TANG👉 Chỉ với 50.000 VNĐ/ lần bơi 👈🎁 #TẶNG_THÊM thẻ tập 3 ngày full bộ môn:...

Tặng 6 tháng bơi miễn phí tại bể bơi 4 mùa - Lớn nhất thị trấn THỔ TANG
🎁 TẶNG THÊM 6 THÁNG BƠI TẠI #BỂ_BƠI_4_MÙA #HOÀN_TOÀN_MIỄN_PHÍ ⭐ Khi bạn đăng ký thẻ bơi 6 tháng tại Clb Sunny Fitness & ...