UVFA Champions League

UVFA Champions League

-VAS GDH soccer league-
-UVFA: Union of Vas Football Federation-
-It’s not just a game it’s a game for champions.

10/05/2019

Changed of plan match day one will now be between 8.3 and 8.4

09/05/2019

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi và cũng trân thành cảm ơn trường đã giúp UVFA trở thành hiện thực!❤️

06/05/2019

Xin lỗi vì sự bất tiện của hôm nay UVFA sẽ nhanh chóng giải quyết việc này. Cho đến khi thông báo thì hiện tại tuần này giải sẽ chưa bắt đầu .Thật lòng xin lỗi các bn.

04/05/2019

Matchday 1!!!!

01/05/2019

Lưu ý không mang giày sẽ không được thi đấu!

30/04/2019
Want your business to be the top-listed Gym/sports Facility?

Website