Sobell Leisure Centre

Sobell Leisure Centre

Comments

Hi there, I've sent a message. :)
Hello Sobell is there any news on when you're reopening please?
Hi Sobell and news on when you're likely to reopen please?
Hi ... can you clear up rumours I am hearing please. Is the swimming pool shutting for nearly a month to make it from a 33m to a 25m pool ?
Don't forget there are Judo classes for adults and children every Tuesday
Found a key outside the leisure centre after the gymspire competition tonight and handed it in to leisure centre staff.
How I feel after a class (only joking)😉

The classes are fab
Fab class with Carwyn this morning. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Some of the children from Tuesday's Judo class.
Thinking of learning Welsh?
To find a class near you follow this link!
All courses start Monday 23rd September
Bit.ly/mywelshcourse
Judo classes in the Sobell Leisure Centre every Tuesday.

All Welcome!

www.facebook.com/aberdarejudo
Great gym and exercise classes at Sobell. The pool is brilliant too.

Part of Rhondda Cynon Taf Council’s inclusive Leisure for Life membership. Rhan o aelodaeth gynhwysol Hamdden am Oes Cyngor Rhondda Cynon Taf.

17/09/2021

Nos Galan the Virtual Challenge 2021 – – is a great way for people of all ages and abilities to “keep the legend alive”. Complete the 5k in one go or over a number of mini challenges. Find out more here
https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Events/NosGalan/RegisterOnline/RegisterOnline.aspx

Nos Galan the Virtual Challenge 2021 – – is a great way for people of all ages and abilities to “keep the legend alive”. Complete the 5k in one go or over a number of mini challenges. Find out more here
https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Events/NosGalan/RegisterOnline/RegisterOnline.aspx

[09/10/21]   ❗ Unfortunately the spectator areas at Sobell Leisure Centre are closed, with no public access permitted, with immediate effect.

Spectating for parents/carers of children in Junior Learn to Swim were provisionally reintroduced, with a series of rules put in place– including maximum spectator numbers and the wearing of masks – in order to protect our community and staff, and reduce the risk of further transmissions of Coronavirus, which remains prevalent in RCT.

It has become increasingly difficult to enforce these rules to the point the risk to our community and staff – especially in light of the current infection rates across Wales and the UK today’s warning from Welsh Government regarding the spread of the virus – is to too great.

Therefore, we have no choice but to close all spectator areas. We will continually and constantly review the situation and reinstate the spectator access at the earliest opportunity.

We apologise for any inconvenience caused, and thank you for your continued support in this matter.
***************
Yn anffodus, mae rhaid cau ardaloedd y gwylwyr yng Nghanolfan Hamdden Sobell ar unwaith, ac ni fydd mynediad i'r cyhoedd.

Cafodd y cyfle i rieni/cynhalwyr wylio eu plant mewn gwersi nofio ei ailgyflwyno dros dro, ac roedd cyfres o reolau ar waith, gan gynnwys uchafswm nifer y gwylwyr a gwisgo gorchudd wyneb. Roedd hyn er mwyn diogelu'n cymuned a'n staff, ac i leihau'r risg o ledaenu Coronafeirws ymhellach, a'r cyfraddau'n parhau'n uchel yn RhCT.

Mae wedi dod yn fwyfwy anodd rhoi'r rheolau hyn ar waith. Mae bellach wedi cyrraedd y pwynt lle mae'r risg i'n cymuned a'n staff yn rhy fawr, yn enwedig o ystyried nifer y bobl sy'n dal y feirws ar draws Cymru a'r DU ar hyn o bryd, a'r rhybudd a ddaeth heddiw oddi wrth Lywodraeth Cymru.

Does gyda ni ddim dewis, felly, ond cau'r holl ardaloedd i wylwyr. Byddwn ni'n parhau i adolygu'r sefyllfa, a'r bwriad yw ailagor ardaloedd y gwylwyr cyn gynted â phosibl.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a diolch am eich cefnogaeth barhaus.❗

The Matthew J Watkins Tribute fund 03/09/2021

The Matthew J Watkins Tribute fund

The Matthew J Watkins Tribute fund Matthew J. Watkins, or, “MJ”, as he was more fondly known, inspired so many people over his life and his legacy continues to do the same. A larger than life character that left a lasting impression on

Photos from Rhondda Cynon Taf Council Leisure Services's post 03/09/2021

Photos from Rhondda Cynon Taf Council Leisure Services's post

03/09/2021

❗ Please be reminded that when entering Leisure Centres or indoor sports facilities, the wearing of masks is still a mandatory requirement unless medically exempt or whilst undertaking activities.
Areas that require masks to be worn include reception and foyer areas, corridors, spectating areas and general navigation around our facility.

If you are unsure, please do not hesitate to ask a member of staff or contact the Leisure Centre.

Timeline Photos 30/08/2021

😎💪🏼 Mae canolfannau Hamdden am Oes ar agor ar Ŵyl Banc dydd Llun y Sulgwyn. (30/08/21)

😎💪🏼 Mae canolfannau Hamdden am Oes ar agor ar Ŵyl Banc dydd Llun y Sulgwyn. (30/08/21)

Timeline Photos 30/08/2021

😎💪🏼 Leisure for Life centres are open this bank holiday weekend. Opening hours here for 30th August:

😎💪🏼 Leisure for Life centres are open this bank holiday weekend. Opening hours here for 30th August:

Timeline Photos 23/08/2021

😎💪🏼 Mae canolfannau Hamdden am Oes ar agor ar Ŵyl Banc dydd Llun y Sulgwyn. (30/08/21)

😎💪🏼 Mae canolfannau Hamdden am Oes ar agor ar Ŵyl Banc dydd Llun y Sulgwyn. (30/08/21)

Timeline Photos 23/08/2021

😎💪🏼 Leisure for Life centres are open this bank holiday weekend. Opening hours here for 30th August:

😎💪🏼 Leisure for Life centres are open this bank holiday weekend. Opening hours here for 30th August:

Timeline Photos 21/08/2021

😎💪🏼 Mae canolfannau Hamdden am Oes ar agor ar Ŵyl Banc dydd Llun y Sulgwyn. (30/08/21)

😎💪🏼 Mae canolfannau Hamdden am Oes ar agor ar Ŵyl Banc dydd Llun y Sulgwyn. (30/08/21)

Timeline Photos 21/08/2021

😎💪🏼 Leisure for Life centres are open this bank holiday weekend. Opening hours here for 30th August:

😎💪🏼 Leisure for Life centres are open this bank holiday weekend. Opening hours here for 30th August:

[08/18/21]   Bydd ein gwersi nofio i oedolion yn cychwyn yn ôl yfory ac yn rhedeg bob Dydd Iau 6-7pm. Ffoniwch y ganolfan 01685 870111 i archebu. Sesiynau sydd ar gael i ddysgwyr newydd a nofwyr sydd am wella meysydd penodol.

Our adult swimming lessons will start back tomorrow and run every Thursday 6-7pm. Please call the centre on 01685 870111 to book. These sessions are for new learners and swimmers who want to improve specific areas.

[08/11/21]   Dyma ofyn i bob rhiant/warcheidwad â phlant sydd wedi cofrestru ar gyfer gwersi nofio gwirio'u cyfrif e-bost am neges ynghylch gwersi nofio’r wythnos yma. Os nad ydych wedi derbyn e-bost, ffoniwch y ganolfan: 01685 870111.

Could all parents/carers of children registered on our swimming lessons please check their emails for an update regarding lessons this week. If you haven’t received an email then please contact the centre on 01685 870111.

Timeline Photos 10/08/2021

📲 Please be aware that our APP/web systems are only displaying Gym and Swim sessions that require a booking.

If your required time is not displayed on the APP - then it's a drop in session with no time limit.

Please contact the Leisure Centre if you require any facility opening times.

✅ We are currently building a 'live' timetable for all activities and opening hours to be displayed together👌🏻

Thank you for your co operation 💪🏻
It's fantastic to see you all back with us again! 🏋🏻‍♀️

📲 Please be aware that our APP/web systems are only displaying Gym and Swim sessions that require a booking.

If your required time is not displayed on the APP - then it's a drop in session with no time limit.

Please contact the Leisure Centre if you require any facility opening times.

✅ We are currently building a 'live' timetable for all activities and opening hours to be displayed together👌🏻

Thank you for your co operation 💪🏻
It's fantastic to see you all back with us again! 🏋🏻‍♀️

Timeline Photos 21/07/2021

Timeline Photos

School pupils and college/uni students – check out our Summer Leisure for Life offer. Seven days of unlimited gym, swim and fitness class access across 10 centres for just £8 or £32 for the entire summer. 😎

Timeline Photos 21/07/2021

Timeline Photos

School pupils and college/uni students – check out our Summer Leisure for Life offer. Seven days of unlimited gym, swim and fitness class access across 10 centres for just £8 or £32 for the entire summer. 😎

Timeline Photos 17/06/2021

Timeline Photos

The closing date for responses for swimming lessons has passed. If your child was in swimming lessons before lockdown and you have not received an email about their return, please check your spam email and reply asap. If you still do not have the email, or have not yet responded, please do so by the end of this week (Friday June18) by emailing or ringing your leisure centre. Those who do not respond by this time will not be offered a return space.

Timeline Photos 07/06/2021

❗Cadw Lle ar Sesiynau❗
Dyma atgoffa cwsmeriaid mai dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael mewn sesiynau yn y gampfa/dosbarthiadau/sesiynau nofio ym mhob Canolfan Hamdden o ganlyniad i'r cyfyngiadau presennol. Cofiwch ganslo'ch lle os nad oes modd i chi fynd!
❌❌❌Rydyn ni'n monitro cwsmeriaid – mae'n bosibl bydd gyda chi dair siawns yn unig os dydych chi ddim yn dod i sesiynau ac yn methu â chanslo ymlaen llaw.
📲Gall pob defnyddiwr Hamdden am Oes ddefnyddio'r cyfleusterau cadw lle ar-lein drwy'r ap Hamdden am Oes - sy'n rhoi mynediad uniongyrchol i sesiynau hamdden sydd wedi'u trefnu neu'u canslo (yn ogystal â'r wybodaeth ddiweddaraf i gwsmeriaid, amserlenni byw, ac ati)
Lawrlwythwch yr ap Hamdden am Oes yma: http://orlo.uk/nF2GH
#hamddenamoes

❗Customer Session Booking❗
Just a gentle reminder, due to current restrictions in all our Leisure Centres, spaces are limited for Gym/Class/Swim sessions - Please remember to cancel your space if you cannot attend!
❌❌❌Customers are being monitored, and a ‘3 strike’ action may be implemented if you fail to cancel your highly desired space in these sessions.
📲 All Leisure for Life users can access the online booking facilities through the Leisure for Life APP - which gives direct access to Leisure bookings and cancellations. (as well as customer updates, live timetables…etc)
Download the Leisure for Life APP here: http://orlo.uk/SJQD3
#leisureforlife #hamddenamoes #rctleisure

Timeline Photos 07/06/2021

❗Customer Session Booking❗
Just a gentle reminder, due to current restrictions in all our Leisure Centres, spaces are limited for Gym/Class/Swim sessions - Please remember to cancel your space if you cannot attend!
❌❌❌Customers are being monitored, and a ‘3 strike’ action may be implemented if you fail to cancel your highly desired space in these sessions.
📲 All Leisure for Life users can access the online booking facilities through the Leisure for Life APP - which gives direct access to Leisure bookings and cancellations. (as well as customer updates, live timetables…etc)
Download the Leisure for Life APP here: http://orlo.uk/rfwo1
#leisureforlife #hamddenamoes #rctleisure

❗Customer Session Booking❗
Just a gentle reminder, due to current restrictions in all our Leisure Centres, spaces are limited for Gym/Class/Swim sessions - Please remember to cancel your space if you cannot attend!
❌❌❌Customers are being monitored, and a ‘3 strike’ action may be implemented if you fail to cancel your highly desired space in these sessions.
📲 All Leisure for Life users can access the online booking facilities through the Leisure for Life APP - which gives direct access to Leisure bookings and cancellations. (as well as customer updates, live timetables…etc)
Download the Leisure for Life APP here: http://orlo.uk/rfwo1
#leisureforlife #hamddenamoes #rctleisure

04/06/2021

🏊🏼‍♀️DIWEDDARIAD AM WERSI NOFIO🏊🏼‍♀️
Mae’r Canolfannau Hamdden wedi e-bostio pawb sy’n cael Gwersi Nofio eisoes gan ofyn iddyn nhw ateb i gadarnhau eu bod nhw dal eisiau cadw eu lle yn y gwersi.
Os yw hyn yn berthnasol i chi, gwiriwch eich cyfrif e-bost ac anfonwch ymateb cyn gynted â phosibl.
A fyddai modd i chi wneud hyn erbyn dydd Gwener 11 Mehefin os gwelwch chi'n dda?
Os na fyddwn ni'n clywed gennych chi erbyn y dyddiad yma, does dim modd i ni warantu lle i chi yn y dyfodol.
Os ydych chi’n cael Gwersi Nofio gyda ni eisoes, ond heb dderbyn e-bost, cysylltwch â’ch Canolfan Hamdden leol.
Ar gyfer darpar gwsmeriaid newydd, byddwn ni’n hysbysebu’r lleoedd sydd ar gael ar ôl i’r gwersi ailddechrau.

🏊🏼‍♀️SWIMMING LESSON UPDATE🏊🏼‍♀️
All existing Junior Learn to Swim customers have been contacted via email by their Leisure Centre and asked to reply to confirm they would still like their place back. (please check your Spam/Junk folders)

If this applies to you then please check your email and reply as soon as possible.

The closing date for replies is Friday 11th June

If we don’t hear from you by this date, we can’t guarantee your place back in the future should you require it.

If you are an existing swimming lesson customer, but haven’t received the email please contact your local leisure centre.

For any potential new customers, we will advertise any spaces available after we have re-started.

04/06/2021

🏊🏼‍♀️SWIMMING LESSON UPDATE🏊🏼‍♀️
All existing Junior Learn to Swim customers have been contacted via email by their Leisure Centre and asked to reply to confirm they would still like their place back. (please check your Spam/Junk folders)
If this applies to you then please check your email and reply as soon as possible.
The closing date for replies is Friday 11th June
If we don’t hear from you by this date, we can’t guarantee your place back in the future should you require it.
If you are an existing swimming lesson customer, but haven’t received the email please contact your local leisure centre.
For any potential new customers, we will advertise any spaces available after we have re-started.

🏊🏼‍♀️SWIMMING LESSON UPDATE🏊🏼‍♀️
All existing Junior Learn to Swim customers have been contacted via email by their Leisure Centre and asked to reply to confirm they would still like their place back. (please check your Spam/Junk folders)

If this applies to you then please check your email and reply as soon as possible.

The closing date for replies is Friday 11th June

If we don’t hear from you by this date, we can’t guarantee your place back in the future should you require it.

If you are an existing swimming lesson customer, but haven’t received the email please contact your local leisure centre.

For any potential new customers, we will advertise any spaces available after we have re-started.

[05/13/21]   • Leisure centres are open for gym, swim and a mix of indoor and outdoor fitness classes – plus squash.
• Llantrisant Leisure Centre remains in use as a mass vaccination centre but is offering limited gym, swim and fitness classes where it can.
• Rhondda Sports Centre remains in use as a mass vaccination centre, but it offering limited gym and fitness classes where it can.
• The changing nature of classes and sessions means long-term timetables are not in place. The Leisure for Life app is the easiest way to secure real-time information. It’s free to download. You do not need to be a member to browse the information on it.
• Members can use the app or www.rctcbc.gov.uk/leisure to book a session up to seven days in advance.
• Non-members can contact their preferred centre and book/pay over the phone.
• Swimming lessons: Leisure for Life is planning the return of swimming lessons. Existing customers will be offered their space back if they want it and should expect emails detailing the return to swimming lessons in the next few weeks – please make sure your email address is up to date with your local leisure centre. Those wishing to join swimming lessons should keep an eye out for spaces, should they become available, on this page.
• Swimmers – arrive at the pool ready to swim (costume or trunks under clothes). Each guest receives a numbered box in which you can store your shoes, clothes and personal effects. This box remains poolside for the duration of your swim. At the end of your swim, take your box to the changing room cubicle which corresponds with the number of your box to dry and get dressed. All boxes and cubicles are thoroughly sanitized between uses. Showers cannot be used.
• We are open to new members and you can view membership options and join online at www.rctcbc.gov.uk/leisure
• All centres are running at reduced capacity, in accordance with Covid-19 related safety and social distancing rules, which means fewer customers and a reduced number of sessions. Please bear with us.


• Mae canolfannau hamdden ar agor at ddefnydd y gampfa, y pwll nofio a chymysgedd o ddosbarthiadau ffitrwydd dan do ac awyr agored – ynghyd â sboncen.
• Mae Canolfan Hamdden Llantrisant yn parhau i gael ei defnyddio fel canolfan frechu torfol ond mae dosbarthiadau campfa, nofio a ffitrwydd cyfyngedig ar gael.
• Mae Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda yn parhau i gael ei defnyddio fel canolfan frechu torfol, ond lle bo modd eu cynnig, mae dosbarthiadau campfa a ffitrwydd cyfyngedig ar gael.
• Mae natur newidiol dosbarthiadau a sesiynau yn golygu bod dim amserlenni tymor hir ar waith. Ap Hamdden am Oes yw'r ffordd hawsaf o sicrhau'r wybodaeth ddiweddaraf. Mae'n rhad ac am ddim i'w lawrlwytho. Does dim rhaid i chi fod yn aelod i bori trwy'r wybodaeth arno.
• Mae modd i aelodau ddefnyddio'r ap neu www.rctcbc.gov.uk/hamdden i gadw lle ar gyfer sesiwn hyd at saith diwrnod ymlaen llaw.
• I'r rhai hynny sydd ddim yn aelodau, mae modd cysylltu â'r ganolfan sydd orau ganddyn nhw a chadw lle / talu dros y ffôn.
• Gwersi nofio: Mae Hamdden am Oes yn cynllunio ar gyfer ailgydio mewn gwersi nofio. Bydd cwsmeriaid presennol yn cael cynnig eu lle yn ôl os ydyn nhw ei eisiau a dylen nhw ddisgwyl e-byst yn rhoi manylion ynglŷn â dychwelyd i wersi nofio yn ystod yr wythnosau nesaf – gwnewch yn siŵr fod gan eich canolfan hamdden leol eich cyfeiriad e-bost cyfredol. Dylai'r sawl sy'n dymuno ymuno â gwersi nofio gadw llygad ar y dudalen yma rhag ofn y bydd lleoedd gwag yn codi.
• Nofwyr - dewch i'r pwll yn barod i nofio (gwisg nofio neu tryncs o dan y dillad). Byddwn yn pennu blwch wedi'i rifo i bob unigolyn lle bydd modd i chi storio'ch esgidiau, eich dillad a'ch eiddo personol. Bydd y blwch yma'n aros wrth ochr y pwll trwy gydol eich sesiwn nofio. Ar ddiwedd eich sesiwn nofio, ewch â'ch blwch i giwbicl yn yr ystafell newid sy'n cyfateb â rhif eich blwch i sychu a gwisgo. Mae pob blwch a chiwbicl yn cael eu glanweithio'n drylwyr ar ôl cael eu defnyddio. Does dim modd defnyddio'r cawodydd.
• Rydyn ni ar agor i aelodau newydd ac mae modd i chi weld opsiynau aelodaeth ac ymuno ar-lein yma: www.rctcbc.gov.uk/hamdden
• Mae capasiti pob canolfan bellach wedi'i leihau, yn unol â rheolau diogelwch a chadw pellter cymdeithasol sy'n gysylltiedig â Covid-19. Mae hynny'n golygu bod llai o gwsmeriaid a bod nifer y sesiynau wedi lleihau. Byddwch yn amyneddgar gyda ni.

Leisure for Life / Hamdden am Oes

Welcome to the Leisure for Life membership, which offers you inclusive access to gym, swimming, classes and indoor sports at ALL Council leisure centres. Visit our website for more information: www.rctcbc.gov.uk/Leisure

Croeso i aelodaeth Hamdden am Oes, sy'n cynnig mynediad cynhwysol i'r gampfa, pwll nofio, dosbarthiadau, a chwaraeon dan do ym MHOB canolfan hamdden y Cyngor.

Videos (show all)

Today’s Welsh Government announcement means it is safe to enjoy a socially-distanced swim, fitness class or gym session....
Relax with Vicki's Pilates
Craig & Ethan
Army
📱Technogym Mywellness APP
Santa on Tour 2019
Santa on Tour 2019
omnia
Omnia
#DiwrnodShwmaeRhCT #hamddenamoes #ShwmaeDayRCT #leisureforlife
Ynys Boot Camp!
Ynys Boot Camp!

Location

Telephone

Address


The Ynys
Aberdare
CF447
Other Aberdare gyms & sports facilities (show all)
Phoenix Dance & Gymnastics Phoenix Dance & Gymnastics
Unit 6 Canal Rd
Aberdare, CF44 0AG

Phoenix Dance & Gymnastics is an Aerobic and General Gymnastics club based in South Wales.

Dare2Run Dare2Run
Aberdare, CF447PS

The Dare12, the ultimate trail race and festival, is NOW hitting Dare Valley on Saturday 18th September 2021 ‘Who Dares Runs’ Like & follow for more info

Aberdare School Rugby Aberdare School Rugby
Ynys Road
Aberdare, CF44 7RP

Dragons Den Soft Play Dragons Den Soft Play
Unit 29 - 30 Aberaman Park Industrial Estate
Aberdare, CF44 6DA

Children's indoor play centre

Valley's Sports Camp Valley's Sports Camp
Aberdare Welsh School, Laburnum Drive, Landare
Aberdare, CF44 8RT

Quality, reliable and affordable school holiday activity camps! Come to participate, enjoy + get healthy. Valley's Sports Camp - 'Developing Active Lives'

Aberdare Rugby Club Aberdare Rugby Club
49 Glouster St
Aberdare, CF44 7BP

Aberdare Tai Chi Aberdare Tai Chi
Aberdare, CF44 8PA

An ancient series of gentle flowing movements increasing fitness, relaxation, balance and concentration.

Commando Fit Commando Fit
Dare Valley Country Park
Aberdare, CF44 7RG

Commando Fit is the Ultimate Fitness experience delivered by a current serving Royal Marine Physical Training Instructor.

Kingdom of chaos Kingdom of chaos
Cwmaman Infant School, Fforchaman Road, Cwmaman
Aberdare, CF44 6NS

Kingdom of Chaos, is a children's multi activity centre, and soft play featuring; Giant inflatable assault course, baby and toddler room, role paly rooms, modular climbing frame, lego room, birthday party rooms, cafe and outdoor play area with decking.

Cynon Valley Sub Aqua Club Cynon Valley Sub Aqua Club
Talbot House, Godreaman
Aberdare

We are a British Sub-Aqua Club branch based in Godreaman near Aberdare in the Cynon Valley. Our membership mainly comes from the surrounding Valleys and all walks of life We are a non-profit making club with a vast range of interests and experience

Cwmaman Gym Cwmaman Gym
Alice Place
Aberdare, CF44 6NY

A new gym in the heart of the Cwmaman community.