Sobell Leisure Centre

Sobell Leisure Centre

Comments

A huge huge congratulations to Paige Keane of Aberdare Judo Club, who attained her 1st Dan black belt yesterday at High Wycombe Judo Centre.
Well done Paige we are all so proud of you!

Aberdare Judo EGH Judo Chwaraeon RHCT / Sport RCT
Anyone found school shoes in a locker please this evening?
A selection of images ofr Aberdare Judo Club members at a recent competition/training day.
Judo classes every Tuesday evening at 18.00hrs
Best of luck to London Blockbusters Volleyball Club this coming Wednesday 12th Jan, 7.45pm at Sobell Leisure Centre for their first official match of 2022 against London Lynx - with refreshments provided by Zambrero! 🌯
I can't seem to find a swimming timetable anywhere....Does this mean you can swim anytime within opening hours?
One of our patients Owen is running junior Squash classes at the Sports Centre on a Saturday morning from 9-10am. You may have missed this week but get in touch with Owen Heyes Squash Coaching or Sobell Leisure Centre to enquire further.
Hi there, I've sent a message. :)
Hello Sobell is there any news on when you're reopening please?
Hi Sobell and news on when you're likely to reopen please?
Join us 12 April @ 10.30am for Easter Sunday at Sobell Leisure Centre, Aberdare!
A great afternoon doing dementia friends training with colleagues across Chwaraeon RHCT / Sport RCT Abercynon Sports Centre Sobell Leisure Centre Rhondda Sports Centre Llantrisant Leisure Centre Rhondda Fach Leisure Centre Dementia Friends Cwmtaf NHS Trust

Part of Rhondda Cynon Taf Council’s inclusive Leisure for Life membership. Rhan o aelodaeth gynhwysol Hamdden am Oes Cyngor Rhondda Cynon Taf.

Operating as usual

22/04/2022

🌸Gŵyl Banc Calan Mai
🌼May Day Bank Holiday

Photos from Rhondda Cynon Taf Council Leisure Services's post 08/04/2022

Photos from Rhondda Cynon Taf Council Leisure Services's post

07/04/2022

🐰Oriau Argor Y Pasg 2022
🐇Easter Opening 2022

Timeline photos 03/04/2022

Easter Holiday Diving Sessions

Timeline photos 03/04/2022

Sesiynau Plymio - Hanner Tymor

Timeline photos 30/03/2022

Feeling ready to get back to it? Our friendly, professional staff at Leisure for Life are here for you.
Why not get your love for leisure back with our new seven day pass? It’s the perfect way to try out the gym, swim, fitness classes and indoor sports. Buy from your local leisure centre now.
https://orlo.uk/UI7if

Timeline photos 30/03/2022

Mae'r prif bwll yn ôl ar agor. Dyma'r amserlen.

The Main Pool is back open. Here is the timetable.

29/03/2022

Yfory, Bydd y Prif Bwll Nofio ar gau rhwng a 06:15- 08:45 am waith cynnal a chadw hanfodol. Rydyn ni’n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

The Main Pool will be closed for the public swim tomorrow from 06:15-08:45 due to essential maintenance. We apologise for any inconvenience caused.

28/03/2022

Mae dosbarth troelli wedi'i ganslo heddiw am 17:45. Rydyn ni’n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Spin is cancelled today at 17:45. We apologise for any inconvenience caused.

26/03/2022

freeze

Mae ein prisiau aelodaeth wedi'u RHEWI tan 2023. Holwch am ein haelodaeth saith diwrnod newydd sbon. Am £12 yn unig, bydd mynediad diderfyn i gampfeydd, pyllau nofio, dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon dan do yn rhan o'ch aelodaeth fisol https://orlo.uk/xsXge

26/03/2022

freeze

Our membership prices are FROZEN until 2023. Ask about our brand new Seven Day membership – all the unlimited access to gym, swimming, fitness classes and indoor sports as a monthly membership for just £12 https://orlo.uk/2dMLr

Timeline photos 25/03/2022

FYFYRWYR! Ydych chi'n awyddus i ailgydio mewn hamdden? Beth am roi cynnig ar docyn saith diwrnod NEWYDD SBON Hamdden am Oes? Mynediad diderfyn i gampfeydd, pyllau nofio, dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon dan do ar draws 10 canolfan am £7.20.
https://orlo.uk/491Jh

Timeline photos 25/03/2022

STUDENTS! Are you looking to get back into leisure? Why not try the BRAND NEW seven day pass from Leisure for Life. Unlimited gym, swim, fitness classes and indoor sports across 10 centres for £7.20 https://orlo.uk/G6SVg

Timeline photos 23/03/2022

Feeling ready to get back to it? Our friendly, professional staff at Leisure for Life are here for you.
Why not get your love for leisure back with our new seven day pass? It’s the perfect way to try out the gym, swim, fitness classes and indoor sports. Buy from your local leisure centre now.
https://orlo.uk/65uH0

Timeline photos 23/03/2022

Barod i ailgydio mewn ymarfer corff eto? Mae staff cyfeillgar, proffesiynol Hamdden am Oes yma i chi. Beth am aildanio'ch awydd i gadw'n heini gyda'n tocyn saith diwrnod newydd? Dyma ffordd berffaith o roi cynnig ar gampfeydd, pyllau nofio, dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon dan do. Prynwch docynnau yn eich canolfan hamdden leol nawr.
https://orlo.uk/IRWCv

22/03/2022

Our gymnastics classes are re-starting on Friday nights and Saturday mornings (one session per week) and we have some limited spaces. Please call the centre reception to book on.

22/03/2022

Mae ein dosbarthiadau gymnasteg yn ailddechrau ar nos Wener a bore Sadwrn (un sesiwn yr wythnos) ac mae ychydig o leoedd ar gael gyda ni. Ffoniwch dderbynfa'r ganolfan i gadw'ch lle.

Timeline photos 18/03/2022

Learn to Dive- taster sessions

18/03/2022

DYSGU PLYMIO' RhCT - RHOWCH GYNNIG AR BLYMIO

Oes gennych chi ddiddordeb mewn rhoi cynnig ar gamp Olympaidd newydd a chyffrous? Dysgwch sut i blymio gyda'n rhaglen ni yng Nghanolfan Hamdden Sobell. Trefnwch sesiwn flasu...AM DDIM.
Dysgu Plymio 1-5 - Dosbarthiadau ar gyfer plant 5-12 oed. Mae rhaglen 'Dysgu Plymio' RhCT yn cwmpasu dosbarthiadau blaengar lle mae hyfforddwyr cymwys yn dilyn cynllun gwaith strwythuredig sy'n eich arwain trwy gynllun gwobrwyo cydnabyddedig yn genedlaethol.

Dysgu Plymio i Bobl Ifainc - 13-16 oed
Dyma ddosbarth sydd wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer pobl ifainc yn eu harddegau. Bydd yr hyfforddwr yn defnyddio Fframwaith Cenedlaethol Nofio Cymru ond bydd y sesiwn yn hyblyg fel bod modd i bobl yn eu harddegau weithio tuag at eu nodau.
Meini Prawf Mynediad
Rhaid bod yn hŷn na 5 oed Â'r gallu i nofio am o leiaf 25 metr (heb gogls) Yn hyderus mewn dŵr dwfn
Mae dosbarthiadau yn

30 munud o hyd ac mae cyrsiau yn cael eu rheoli trwy'r system rheoli dosbarthiadau electronig 'Learn 2'. Am ragor o wybodaeth neu i drefnu eich sesiwn flasu, cysylltwch â :
Canolfan Hamdden Sobell, Yr Ynys, Aberdâr CF44 6YP, 01685 870111

18/03/2022

freeze

Mae ein prisiau aelodaeth wedi'u RHEWI tan 2023. Holwch am ein haelodaeth saith diwrnod newydd sbon. Am £12 yn unig, bydd mynediad diderfyn i gampfeydd, pyllau nofio, dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon dan do yn rhan o'ch aelodaeth fisol https://orlo.uk/hZlvQ

18/03/2022

freeze

Our membership prices are FROZEN until 2023. Ask about our brand new Seven Day membership – all the unlimited access to gym, swimming, fitness classes and indoor sports as a monthly membership for just £12 https://orlo.uk/r084V

Timeline photos 16/03/2022

Feeling ready to get back to it? Our friendly, professional staff at Leisure for Life are here for you.
Why not get your love for leisure back with our new seven day pass? It’s the perfect way to try out the gym, swim, fitness classes and indoor sports. Buy from your local leisure centre now.
https://orlo.uk/sPHWc

Timeline photos 11/03/2022

FYFYRWYR! Ydych chi'n awyddus i ailgydio mewn hamdden? Beth am roi cynnig ar docyn saith diwrnod NEWYDD SBON Hamdden am Oes? Mynediad diderfyn i gampfeydd, pyllau nofio, dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon dan do ar draws 10 canolfan am £7.20.
https://orlo.uk/kqi9f

Timeline photos 11/03/2022

STUDENTS! Are you looking to get back into leisure? Why not try the BRAND NEW seven day pass from Leisure for Life. Unlimited gym, swim, fitness classes and indoor sports across 10 centres for £7.20 https://orlo.uk/SVQ86

10/03/2022

freeze

Mae ein prisiau aelodaeth wedi'u RHEWI tan 2023. Holwch am ein haelodaeth saith diwrnod newydd sbon. Am £12 yn unig, bydd mynediad diderfyn i gampfeydd, pyllau nofio, dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon dan do yn rhan o'ch aelodaeth fisol https://orlo.uk/xgv0w

10/03/2022

freeze

Our membership prices are FROZEN until 2023. Ask about our brand new Seven Day membership – all the unlimited access to gym, swimming, fitness classes and indoor sports as a monthly membership for just £12 https://orlo.uk/9RjjM

Timeline photos 10/03/2022

Amserlen y Pyllau Nofio // Swimming Pool times 28.02.22-10.04.22

Timeline photos 09/03/2022

Feeling ready to get back to it? Our friendly, professional staff at Leisure for Life are here for you.
Why not get your love for leisure back with our new seven day pass? It’s the perfect way to try out the gym, swim, fitness classes and indoor sports. Buy from your local leisure centre now.
https://orlo.uk/ZTBHC

Timeline photos 04/03/2022

FYFYRWYR! Ydych chi'n awyddus i ailgydio mewn hamdden? Beth am roi cynnig ar docyn saith diwrnod NEWYDD SBON Hamdden am Oes? Mynediad diderfyn i gampfeydd, pyllau nofio, dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon dan do ar draws 10 canolfan am £7.20.
https://orlo.uk/bT7e8

Timeline photos 04/03/2022

STUDENTS! Are you looking to get back into leisure? Why not try the BRAND NEW seven day pass from Leisure for Life. Unlimited gym, swim, fitness classes and indoor sports across 10 centres for £7.20 https://orlo.uk/8dOXm

Photos from Rhondda Cynon Taf Council Leisure Services's post 04/03/2022

Photos from Rhondda Cynon Taf Council Leisure Services's post

03/03/2022

freeze

Mae ein prisiau aelodaeth wedi'u RHEWI tan 2023. Holwch am ein haelodaeth saith diwrnod newydd sbon. Am £12 yn unig, bydd mynediad diderfyn i gampfeydd, pyllau nofio, dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon dan do yn rhan o'ch aelodaeth fisol https://orlo.uk/Nu3R5

03/03/2022

freeze

Our membership prices are FROZEN until 2023. Ask about our brand new Seven Day membership – all the unlimited access to gym, swimming, fitness classes and indoor sports as a monthly membership for just £12 https://orlo.uk/9M8Mx

Timeline photos 02/03/2022

Feeling ready to get back to it? Our friendly, professional staff at Leisure for Life are here for you.
Why not get your love for leisure back with our new seven day pass? It’s the perfect way to try out the gym, swim, fitness classes and indoor sports. Buy from your local leisure centre now.
https://orlo.uk/oYncr

Timeline photos 01/03/2022

New classes in Sobell Leisure Centre.

Timeline photos 01/03/2022

Dosbarthiadau newydd yng Nghanolfan Hamdden Sobell.

Timeline photos 25/02/2022

FYFYRWYR! Ydych chi'n awyddus i ailgydio mewn hamdden? Beth am roi cynnig ar docyn saith diwrnod NEWYDD SBON Hamdden am Oes? Mynediad diderfyn i gampfeydd, pyllau nofio, dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon dan do ar draws 10 canolfan am £7.20.
https://orlo.uk/jiBLc

Timeline photos 25/02/2022

STUDENTS! Are you looking to get back into leisure? Why not try the BRAND NEW seven day pass from Leisure for Life. Unlimited gym, swim, fitness classes and indoor sports across 10 centres for £7.20 https://orlo.uk/dZNAX

25/02/2022

Newyddion gwych! Gan eu bod nhw mor boblogaidd, rydyn ni wedi ychwanegu rhagor o ddosbarthiadau Aerobeg Dŵr i’n hamserlen bob dydd Mawrth a dydd Iau am 10.30am.
I archebu lle, ffoniwch y dderbynfa ar 01685 870111 neu ddefnyddio ap Hamdden Am Oes

Great news! Due to popular demand we have added some extra Aqua Aerobics classes to our timetable on Tuesdays at 10:30 and Thursdays at 10:30.
Please contact reception on 01685 870111 or use the Leisure for Life app to book on

24/02/2022

freeze

Mae ein prisiau aelodaeth wedi'u RHEWI tan 2023. Holwch am ein haelodaeth saith diwrnod newydd sbon. Am £12 yn unig, bydd mynediad diderfyn i gampfeydd, pyllau nofio, dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon dan do yn rhan o'ch aelodaeth fisol https://orlo.uk/C6U2L

24/02/2022

freeze

Our membership prices are FROZEN until 2023. Ask about our brand new Seven Day membership – all the unlimited access to gym, swimming, fitness classes and indoor sports as a monthly membership for just £12 https://orlo.uk/LKEmX

Timeline photos 22/02/2022

Barod i ailgydio mewn ymarfer corff eto? Mae staff cyfeillgar, proffesiynol Hamdden am Oes yma i chi. Beth am aildanio'ch awydd i gadw'n heini gyda'n tocyn saith diwrnod newydd? Dyma ffordd berffaith o roi cynnig ar gampfeydd, pyllau nofio, dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon dan do. Prynwch docynnau yn eich canolfan hamdden leol nawr.
https://orlo.uk/b5yO1

Timeline photos 22/02/2022

Feeling ready to get back to it? Our friendly, professional staff at Leisure for Life are here for you.
Why not get your love for leisure back with our new seven day pass? It’s the perfect way to try out the gym, swim, fitness classes and indoor sports. Buy from your local leisure centre now.
https://orlo.uk/v5L0O

Timeline photos 20/02/2022

Amserlen y Pyllau Nofio // Swimming Pool times 21.02.22-27.02.22

Timeline photos 18/02/2022

FYFYRWYR! Ydych chi'n awyddus i ailgydio mewn hamdden? Beth am roi cynnig ar docyn saith diwrnod NEWYDD SBON Hamdden am Oes? Mynediad diderfyn i gampfeydd, pyllau nofio, dosbarthiadau ffitrwydd a sesiynau chwaraeon dan do ar draws 10 canolfan am £7.20.
https://orlo.uk/vf67g

Videos (show all)

freeze
freeze
freeze
freeze
freeze
freeze
freeze
freeze
freeze
freeze
freeze
freeze

Location

Telephone

Address


The Ynys
Aberdare
CF447

Other Aberdare gyms & sports facilities (show all)
Cynon Valley Sub Aqua Club Cynon Valley Sub Aqua Club
Talbot House, Godreaman
Aberdare

We are a British Sub-Aqua Club branch based in Godreaman near Aberdare in the Cynon Valley. Our membership mainly comes from the surrounding Valleys and all walks of life We are a non-profit making club with a vast range of interests and experience

Kingdom of chaos Kingdom of chaos
Cwmaman Infant School, Fforchaman Road, Cwmaman
Aberdare, CF44 6NS

Kingdom of Chaos, is a children's multi activity centre, and soft play featuring; Giant inflatable assault course, baby and toddler room, role paly rooms, modular climbing frame, lego room, 2 birthday party rooms, cafe and outdoor play area with decking.

Dare Valley Gravity Bike Park Dare Valley Gravity Bike Park
Cycle Centre
Aberdare, CF44 7PT

Gravity Bike Park run by Pedalabikeaway. Beginner and intermediate Mountain Bike Riders with Uplift, Bike Hire, Cafe and Workshop

Sharks Kickboxing & K1 Cwmaman Sharks Kickboxing & K1 Cwmaman
Aberdare, CF44 6NY

Aberdare RFC Aberdare RFC
Aberdare, CF44 7BP

WRU Division 2 East Central From U7's - Seniors, providing you with news & scores #StayStrongForOws Email - [email protected]

Cwmaman Gym Cwmaman Gym
Alice Place
Aberdare, CF44 6NY

A new gym in the heart of the Cwmaman community.

Cwmaman Studios Cwmaman Studios
Alice Place
Aberdare, CF44 6NY

Aberdare Classical Martial Arts Circle Aberdare Classical Martial Arts Circle
The Parish Hall, Monk Street,
Aberdare, CF44 7NY

Aberdare Classical Martial Arts Circle provides an opportunity for people in the South Wales Valleys to study the martial arts of Old Japan, both armed and unarmed, under the auspices of the Jinenkan organisation.

Athletic Ground Athletic Ground
Aberdare

Cwmbach Royal Stars FC Cwmbach Royal Stars FC
Aberdare, CF44 OLW

Local football club which started in 1969 has teams under 7s, 9s 11s and 2 senior teams.

LKB Equestrian LKB Equestrian
Aberdare

Ponies & horses taken in for show production,Breaking,Schooling,Selling,hunting liveries and we are passionate to help solve any behavioural issues. Clipping services also available Transportation services available with competitive prices.

Aberdare Comets Diving Club Aberdare Comets Diving Club
Sobells Sports Centre
Aberdare, CF44 7RP

AC/DC supports competitive diving in the RCT area. For information on learn to dive sessions please call the Sobell Leisure Centre directly on: 01685 870111