Tid for Balanse

Tid for Balanse

Kommentarer

Den nye generasjonen vil ikke sitte rolig å se på 👍
Kanskje vår generasjon skulle våge å stå opp og si noe......og ikke bare på Facebook.
Lyset er sterkere enn mørket 💕
Lys ♡ Fred ♡ Kjærlighet 💕
Det starter med å selv akseptere hvem du er og elske deg selv før du kan elske andre......uforpliktende 💕
🎄
I am who I've been looking for 💕🕊
Lytt innover og ta hensyn til deg selv 💕
Selvmedfølelse ♥️
Lyst å prøve noe nytt som kommer i mitt lokale?
Fullmånen ikveld.
Gi slipp på det som ikke gir deg glede og gå fremover til nye muligheter som venter deg ♥️
Lurt å passe på hvilket budskap du sender ut 😊
Vi har MAKT til å endre alt vi vil. Men hver og en av oss må aktivt gå inn for endring, og ikke vente på at andre gjør det for oss!

med Rose Mari Jacobsen
Ved å lære deg å lytte innover til din egen visdom, så vil du ta nye valg og skape deg det livet du ønsker! Med gode verktøy, inspirasjon og motivasjon vil nye kilder åpne opp å hjelpe deg til å skape endringer du ønsker.

Min lange bakgrunn som reisekonsulent har lært meg hvor viktig det er med toleranse, raushet og ydmykhet ovenfor mine medmennesker. Mitt inderlige ønske er å hjelpe andre til en mer balansert hverdag for både Kropp, Sinn og Sjel. I 2009 startet min mest innholdsrike og utfordrende reise noensinne. Jeg gikk fra å være en stresset alenemor med fokus på å prestere mest og best mulig, via total utma

Åpent som vanlig

22/09/2021

Øyeblikkets under v/Thich Nhat Hanh

Å oppøve kjærlighet handler først om å oppøve kjærlighet til oss selv - å ta vare på kroppen, hjertet og leveren vår. :-)
Vi møter oss selv med kjærlighet og medfølelse, og kan deretter møte andre med kjærlighet og medfølelse.

Øyeblikkets under v/Thich Nhat Hanh

Å oppøve kjærlighet handler først om å oppøve kjærlighet til oss selv - å ta vare på kroppen, hjertet og leveren vår. :-)
Vi møter oss selv med kjærlighet og medfølelse, og kan deretter møte andre med kjærlighet og medfølelse.

21/09/2021

Øyeblikkets under v/Thich Nhat Hanh

Vårt sanne hjem er i dette øyeblikket.
Å leve i øyeblikket er et under.
Freden er overalt rundt oss - i verden og naturen, og i oss - i vår kropp og ånd.
Når vi lærer å komme i kontakt med denne freden, vil vi bli helbredet og forvandlet.
Det er et spørsmål om øvelse. Finne metoder for å bringe kropp og sinn tilbake til nået.

Fordi vi ikke greier å være i kontakt med livet i dette øyeblikket, er mange av oss ikke virkelig levende selv om vi lever.

En god øvelse på å bli mer bevisst til stede i nuet:

Å PUSTE BEVISST - betrakte pusten uten å kontrollere og styre.

Når du puster inn, kjenner du at du puster inn, og når du puster ut, kjenner du at du puster ut.

Bare observer din normale pust, uten å gjøre noe eller analysere - bare vær tilstede med din livskraft - pusten

Øyeblikkets under v/Thich Nhat Hanh

Vårt sanne hjem er i dette øyeblikket.
Å leve i øyeblikket er et under.
Freden er overalt rundt oss - i verden og naturen, og i oss - i vår kropp og ånd.
Når vi lærer å komme i kontakt med denne freden, vil vi bli helbredet og forvandlet.
Det er et spørsmål om øvelse. Finne metoder for å bringe kropp og sinn tilbake til nået.

Fordi vi ikke greier å være i kontakt med livet i dette øyeblikket, er mange av oss ikke virkelig levende selv om vi lever.

En god øvelse på å bli mer bevisst til stede i nuet:

Å PUSTE BEVISST - betrakte pusten uten å kontrollere og styre.

Når du puster inn, kjenner du at du puster inn, og når du puster ut, kjenner du at du puster ut.

Bare observer din normale pust, uten å gjøre noe eller analysere - bare vær tilstede med din livskraft - pusten

The Month of September | Phil Good 05/09/2021

The Month of September | Phil Good

Godt med påminnelse om min viktigste oppgave akkurat nå - VÆRE I NUET!
Uansett hva som skjer på utsiden og som påvirker meg følelsesmessig, så er min jobb å gå innover å kjenne etter: hva handler det om i meg som trigges av det som skjer på utsiden?
Først når jeg stopper opp og lytter, vil dette gamle jeg tror på om meg selv og som begrenser meg, komme til overflaten og jeg kan gi slipp på det.

The Month of September | Phil Good Donations welcome:http://philgoodlife.com/donate#Phil Good #TheSpiritualAwakener #Consciousness

Tid for Balanse updated their address. 02/09/2021

Tid for Balanse updated their address.

Tid for Balanse updated their address.

Torill Antun ~ ~ 24/08/2021

Torill Antun ~ ~

Den store veven ~ din og min vev (26.okt 2020)

Nå som frykten i samfunnet synes å ta over, vil jeg dele noe...

Jeg hadde en del svært kraftfulle kanaliseringer i 2009, (og ser det samme i dag) og en av dem var, fritt igjenfortalt:

"Enhver kamp, vil vokse til uovervinnelige høyder nå, og de vil bekrefte seg selv i oppfyllelse av det dere kjemper imot. Dette fordi sløret av forglemmelse, mellom illusjon og deres sanne eksistens har blitt tynnere, og det dere nærer med tanker og tro, utgjør nå en større forskjell. Dette er en del av oppvåkningen - skillet mellom de to verdenene - sinnets og Sjelens. Derfor, slipp alle kamper, og finne fryktens egentlige sete inne i dere, så den kan slippe opp, og dere er fri. Dere skaper nå mer kraftfult og raskere - på godt og vondt."

Universet/Gud snakker ikke språk og ord, men frekvenser. Den frekvensen vi sender ut, er den vi får mer av. Er dette følelser av frykt og kamp, så blir det gitt deg, i overflod. Er det glede, frihet og trygghet, så blir det gitt deg, i overflod. Finne følelsen som ligger under - det er den som er din bevisste eller ubevisste bestilling,

Dess før vi oppdager at det er vi som skaper det hele, dess mindre drama må til, for å vekke oss.

Skapelse er energi i bevegelse. Denne energien leser ikke av hva du sier, men hva du føler. Eks på dette, som spres på nettet: "Samfunnet blir ødelagt av politikere. Politikerne tar livet fra befolkningen. Stråling gjør oss syke. Samfunnet går konkurs, og de rike skummer fløten." Frykten vi føler, ganger utfordringen opp i ente potens, for den som føler den.

Frykt føles og oppleves inne i den som ser og føler den, og må derfor møtes der inne, og der alene. Nå du og jeg har funnet inn der frykt for overmakt, autoriterer, de andre, eller vår egen frykt for ikke å være fri, da opphører undervisningen, gitt gjennom andre til deg og meg, nettopp med eneste hensikt å sette oss selv fri fra bevisste og ubevisste frykter i oss selv.

Nå som frykten, motstanden og kampene tar seg opp i befolkningen, så vit dette:

Vi har fri vilje til å skape det vi vil, og uansett hva vi tror på, vil vi finne beviser for dette. Vi er skapende vesener, gitt fri vilje til å skape hva enn vi vil, på godt og vondt. Det som ligger der nå, er bare en manifestasjon av våre egne følelser. Dette kan endres hele tiden gjennom følelsene nå, nå, nå.

Så kan du si: "Ja, men de andre gjør det og det...". Ja, de andre gjør, og de andre sier - hva enn - men det vil ikke få betydning for deg, før du inviterer det inn med din oppmerksomhet og blir med. Se det som bestillingen fra i går, og velge noe annet i dag, fordi du har tatt eierskap til følelsen.

Du kan sammeligne det med en kikkert: Det du stiller kikkerten inn på, er det du ser. Det du frykter, vil sinnet "gå på google" å lete etter beviser for.

Så stoppe opp, og spør deg selv: Hva VIL jeg egentlig oppleve verden og livet meg som? Finne så opprinnelsen til denne frykten som hindrer deg, og sitte med den, inne i deg og ditt levde liv, og la den snakke seg ferdig= å ta imot og anerkjenne dine egne følelser, trøste og omfavne den redde deg. På ett tidspunkt vil frykten slippe, og din opplevelse av de andre like så.

Hvorfor endres dette slik, spør du kanskje... Fordi det er vår egen frykt vi ser verden gjennom.

Ja, det stemmer at mye foregår der ute, men det som foregår, som nevnt, er alles oppfyllelse av sin frykt, der noen ubevisst fyller rollen, for å skremme deg og meg nok til at vi ser innover. Når det redde lille indre barnet er sett og omfavnet, trøstet og elsket, så opphører opplevelsen av de andre som skremmere, ene og alene fordi setet til frykten ble møtt.

Når mange nok gjør det, opphører skremmernes rolle i samfunnet, og vi kan alle leke sammen.

Vær snill å dele med alle de som du tror er klar til å se dette. Det haster.

Kjærlighet og Glede
~ Torill

Torill Antun ~ ~ Siden er under omforming... Bloggpostene står der,med sin dato, mens jeg er i stadig bevegelse som meg. Selvutvikling blir det kalt - å vikle seg selv ut av det man har viklet seg inn i - eller som jeg velger å si: å vikle meg inn igjen i meg selv.Jeg vet ikke hva annet jeg kan skrive i dag, enn...

Important Global Message! 🌎💗 22/08/2021

Important Global Message! 🌎💗

Vi har alle et personlig ansvar i denne tiden for våre egne følelser og hva vi uttrykker ovenfor andre 🙏
Det gjelder alle!
Kanskje mange er i fornektelse og ikke ønsker eller makter å la det som er vanskelig komme til overflaten, men velger å late som om alt er ok? Verden er fyllt med frykt, og da vil vi automatisk ønske kontroll.
Hver enkelt må få lov å ta den tiden de trenger for å stå ansikt til ansikt med sin egen frykt.
La oss jobbe mer med våre egne følelser og skyggesider, slik at vi kan sende ut mer og mer lys og kjærlighet til verden og være til støtte for hverandre uten fordømmelse og småligheter. Endring starter I deg selv ❤🌹

Important Global Message! 🌎💗

Aakhan Jor (God & Me) 11/07/2021

Aakhan Jor (God & Me)

Aakhan Jor - Acceptance

aakhan jor chupai nah jor.
There is no power in speaking; there is no power in silence.

jor na mangan dayn na jor.
Power is not gained through begging; there is no power in giving.

jor na jeevan maran nah jor.
Power is not gained through living; there is no power in death.

jor na raaj maal man sor.
Power is not gained by ruling over others with one’s wealth and occult mental powers.

jor na surtee gi-aan veechaar.
Power is not gained through understanding, spiritual wisdom, and meditation.

jor na jugtee chhutai sansaar.
Power is not gained by finding a way to escape from the world.

jis hath jor kar vaykhai so-ay.
It is The Source who watches over all who has the Power.

naanak utam neech na koay
O Nanak, no one is high

Aakhan Jor (God & Me) Sirgun Kaur · Song · 2013

10/07/2021

Det vi fokuserer på blir det mer av.
Law of Attraction

Hver av oss har eget ansvar for de følelsene som blir trigget frem av det som skjer i verden utenfor oss selv.
Følelsene og reaksjonene er tegn på hva som i deg har behov for din oppmerksomhet. Hva som er i behov for helbredelse i deg.
Nå velger jeg å observere følelser som blir trigget i meg og prøve finne ut hva de prøver å fortelle meg om mine egne sår, opplevelser, mønstre....slik at jeg slipper å sende ut min egen frykt, sinne, engstelse, hat ut i verden. Den mørke energien ønsker iallefall ikke jeg være med på å fôre noe mer.

Når hver og en av oss mennesker renser opp vårt eget mørke/skyggesider og fremmer lyset og kjærligheten i oss, vil det bli mer av det i verden.
Hvordan vi uttrykker oss til andre har mye å si for hvordan vårt budskap blir mottatt. Uttrykkes det utfra sinne, frykt, hat så vil disse følelsene trigges hos mottaker.
La oss prøve å uttrykke våre budskap med empati, medfølelse og kjærlighet.

Endring starter alltid med deg selv. ❤🌹

God sommer 🌞

Det vi fokuserer på blir det mer av.
Law of Attraction

Hver av oss har eget ansvar for de følelsene som blir trigget frem av det som skjer i verden utenfor oss selv.
Følelsene og reaksjonene er tegn på hva som i deg har behov for din oppmerksomhet. Hva som er i behov for helbredelse i deg.
Nå velger jeg å observere følelser som blir trigget i meg og prøve finne ut hva de prøver å fortelle meg om mine egne sår, opplevelser, mønstre....slik at jeg slipper å sende ut min egen frykt, sinne, engstelse, hat ut i verden. Den mørke energien ønsker iallefall ikke jeg være med på å fôre noe mer.

Når hver og en av oss mennesker renser opp vårt eget mørke/skyggesider og fremmer lyset og kjærligheten i oss, vil det bli mer av det i verden.
Hvordan vi uttrykker oss til andre har mye å si for hvordan vårt budskap blir mottatt. Uttrykkes det utfra sinne, frykt, hat så vil disse følelsene trigges hos mottaker.
La oss prøve å uttrykke våre budskap med empati, medfølelse og kjærlighet.

Endring starter alltid med deg selv. ❤🌹

God sommer 🌞

The Mul Mantra - Inner Truth 04/07/2021

The Mul Mantra - Inner Truth

MUL MANTRA - INNER TRUTH

Sprouting from the One Creator, everything is connected.
This truth is my identity.
Doing everything from the light of Truth:
Fearless, without blame, judgement or revenge towards self or others.
Always in continium, not defined by birth.
Timeless, formless, not limited by any definition.
Infinite in its potential.
This is the gift of light I received by the grace of the infinite, through the darkness of my ignorance.
Chant this Truth repeatedly.
Primal, simple Truth.
True through all the Ages,
true right now.
O, Self! This is the eternal Truth!

EK ONG KAAR
SAT NAAM
KARTA PURAKH
NIRBHAU
NIRVAIR
AKAAL MOORAT
AJOONEE
SAIBHANG
J*P!
AAD SACH
JUGAAD SACH
HAI BEE SACH
NANAK HOSEE BHEE SACH

❤🙏

The Mul Mantra - Inner Truth Snatam Kaur · Song · 2014

"Lorie, Stop Talking About The Dark". Here Is My Response. LOTS OF GEMS IN THIS VIDEO 02/07/2021

"Lorie, Stop Talking About The Dark". Here Is My Response. LOTS OF GEMS IN THIS VIDEO

Jeg velger min vei gjennom dette 🙏❤

"Lorie, Stop Talking About The Dark". Here Is My Response. LOTS OF GEMS IN THIS VIDEO Join Our ONLINE COMMUNITY on Patreon. LINK BELOW ➡ https://www.patreon.com/lorieladdIntroduction to Channeling | 4 Hour Webinar | $39 ➡ https://sowl.co/yiK4J...

16/06/2021

JEG GIR SLIPP 🕊

Det siste året har skapt ulike og like utfordringer for oss alle, men jeg mener jo egentlig at alt skjer for en grunn. Det er bare ikke så lett å se hva som er grunnen når man er midt i det.
Jeg har klamret meg fast i mitt kjære lokale på Sellebakk, men har egentlig kjent lenge på at det er på tide å gi slipp. 🕊
Veien blir til mens du går, har jeg alltid tenkt og sagt, men så fikk jeg plutselig opp: " Stopp opp, veien kommer da til deg når du er klar" Og det gir virkelig mening.
Det er kun når jeg er i virkelig ro at jeg får de svarene jeg trenger. Så på den måten er jeg takknemlig for det året jeg har vært igjennom. Jeg har fått kjenne på alle mulige følelser dette året 😳 Og tillatt dem å få komme til overflaten, for å gi dem muligheten til å gi slipp 😀 Og for at noe nytt skal komme, må vi gi slipp på det gamle.

Nå unner jeg meg en pause(vet ikke hvor lenge da😉), og gir grundig pleie til kropp, sinn og sjel. ❤
Nå gjør jeg det jeg sier til dere på yogaen og i puste behandlingene. 😊
Penger gjør en ikke lykkelig, det blir bare enklere å kjøpe seg kortvarig lykke 😋

HJERTELIG HJERTELIG TAKK til dere alle som har vært hos meg på Selbak gjennom de 6 årene jeg var der ❤
Jeg har lært så utrolig mye av dere alle, og ikke minst om meg selv. 🙏
Her har det vært mange gylne øyeblikk med yoga, gong, foredrag, workshops, dans, kreativ utfoldelse på flere måter 😀
Takk til alle dere som har bidratt med å dele med av hva dere brenner for. 🙏

Våre magiske stunder på matta under både yoga, GongBad og puste sesjoner betyr spesielt mye for meg. 💕
Latter, gråt, glede, litt vondt i kropper også da og kjempegode samtaler over en kopp te. 😍
Alt er lagret i mitt hjerte for alltid.

Jeg savner dere allerede 🙏

Hvor blir jeg så å finne sånn etterhvert?

I mitt vakre Bryggerhus vil jeg etterhvert åpne for Transformational Breath/puste terapi. Yoga terapi?

Og mine GongBad finner jeg nok etterhvert et sted til, som f.eks Vispen Grendehus i Skjærviken. Men det får dere beskjed om.

Nå vil jeg først hvile, trene, lytte innover, gå turer i naturen, nyte utsikten her hjemme, kose med kattene, gå barbeint i gresset og være der for meg selv. 😀

Husk at du er verdifull og vær snill mot deg selv ❤

NAMASTE 💕🌹

Our Story

Hei!

Jeg heter Rose Mari Jacobsen og bor i Skjærviken utenfor Fredrikstad sammen med min samboer og tenåringsdatter.
Mitt inderlige ønske med Tid for Balanse, er å hjelpe andre til å prioritere seg selv og åpne opp for egenkjærligheten, slik at de kan oppnå en mer balansert hverdag for både Kropp, Sinn og Sjel.

I over 20 år hadde jeg en spennende og morsom jobb som reisekonsulent, men med økende stress i hverdagen, og altfor stort press på meg selv, så orket ikke kroppen min mer.

I 2009 startet min mest innholdsrike og utfordrende reise noensinne.
Jeg gikk fra å være en stresset alenemor med fokus på å prestere mest og best mulig til total utmattelse.
Jeg klarte ikke lenger å holde på maska, som jeg har hatt på siden jeg var ganske lita. Når jeg tenker tilbake, så har jeg alltid vært redd for å ikke være bra nok, flink nok, pen nok og elsket.
Veien tilbake som har vært både lang og kronglete, har også vært svært lærerik og givende.
Jeg har virkelig fått erfare at endring tar TID.
Men så lenge jeg har tålmodighet med meg selv, så kommer jeg dit jeg vil til slutt.

Videoer (vis alle)

NYMÅNE GongBad
Online NYMÅNE GongBad 🙏 (Husk øretelefoner/propper🎧)En ny begynnelse 😃Før du finner en god liggestilling,  ta deg noen m...
Veien videre 😃❤
Veien videre 🙏
Et år er snart forbi. Nå trekker jeg meg tilbake til ro her hjemme og tenker tilbake på alt jeg har fått til i 2019. På ...
Så deilig med stillhet og fuglekvitter etter mange timer med flystøy, trafikk og stress 😊Endelig her igjen 💚Lyst å opple...
Få med deg Foredraget "Vingeklippern" med Hilde Skovdahl (Charter Hilde) i morgen kl.1900 på Sellebakk 😊Påmelding kr 350...
Mine vinger ble klippet som liten da andre ikke lot meg få lov til å være den jeg er ment å være.Ikke bare av familien m...
Foredraget: "Vingeklippern" med Hilde Skovdahl (Charter Hilde)
Et år er igjen snart over. Et år som har rommet  frustrasjon, bevissthet, sorg, gleder, sinne, latter ..... ja alt egent...

Sted

Type

Produkter

Kundalini Yoga Klasser: Grupper og individuelle timer
GongBad / Trommereiser
Puste Terapi - Transformational Breath
NLP Coaching

For priser gå inn på min hjemmeside:
https://tidforbalanse.no

Telefon

Adresse


Emil Mørchsvei 25, 3.etg - Selbak Torg
Sellebakk
1655

Generell informasjon

Besøksadresse: Emil Mørchs vei 25 - 3.etg(heis) 1655 Sellebakk Tlf: 930 46 070 Email: [email protected]

Åpningstider

Mandag 08:00 - 20:00
Tirsdag 08:00 - 20:00
Onsdag 08:00 - 18:00
Torsdag 08:00 - 20:00
Fredag 08:00 - 16:00
Andre gym i Sellebakk (vis alle)
Fredrikstad Ashihara Karate Fredrikstad Ashihara Karate
Emil Mørchs Vei 25
Sellebakk, 1654

Karatestyle with influences from various martial arts including Boxing, Muay Thai and Jujutsu. Focused for atacking multiple opponents of any size.

Selbak TIF Selbak TIF
Pansvei 9
Sellebakk, 1654

Les nyheter om klubben i vårt hjerte

Fantasi lekeplassen Fantasi lekeplassen
P.A. Gloslisvei 16
Sellebakk, 1654

Fantasi lekeplassen er et mobilt lekesystem levert av Norplay AS. Her er det kun fantasien til barna som setter grenser på hvordan lekeplassen blir.

Øssia Håndball Øssia Håndball
Postboks 160
Sellebakk, 1650

Østsiden ILF håndball

Swimstore Swimstore
Løenveien 1
Sellebakk, 1653

Nettbutikken selger svømmedrakter og svømmeutstyr av merkene Arena, Speedo, Zoggs, Finis, Funkita, Funky Trunks, Dolfin og Proswim.

Street workout Norplay Street workout Norplay
P.A. Gloslisvei 16
Sellebakk, 1654

Street workout / fitness apparater i syrefast stål ! Laget for Nordiske forhold!